Slovenské stredohorieBanskobystrický krajhistorickýcyklistickýobsahom pre malé detipešítrasa líniovávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Geomorfologická jednotka: Vtáčnik
Geologická jednotka: sopečné pohorie
Chránené územie: nie je
Prístup: bus Revištské Podzámčie
Východisko: Revištské Podzámčie, parkovisko pod hradom Revište
Trasa: Parkovisko pod hradom – Hrad Revište
Dĺžka, prevýšenie: 0,5 km, prevýšenie 30 m
Čas prechodu: 0,5 h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: nenáročná

Zameranie chodníka: historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Prepojenie na žltú turistickú značku.

Rok otvorenia: 2012

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je; popis jednotlivých tabúľ na stránke web

Kontakt: Združenie na záchranu hradu Revište, mail: info@hradreviste.sk

Poznámka:  

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre realizáciu vlastivednej vychádzky.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Hrad Revište  postavili začiatkom 13. storočia ako súčasť ochrany stredoslovenských banských miest a hronskej obchodnej cesty. V tomto období bol hrad v rukách kráľa Ondreja II. V prvej polovici 14. storočia hrad a panstvo vlastnila rodina Komoróczyovcov. V písomnom dokumente kráľa Ľudovíta I. z roku 1352 a uvádza, že kráľ daroval majetky v údolí Hrona majstrovi Vesezosovi, ako odmenu za sťatie kráľovho protivníka. Po smrti Ľudovíta I. v roku 1388 bol hrad vo vlastníctve kráľovnej Márie. 3. júla 1391 manžel Márie, kráľ Žigmund, daroval celé panstvo temešskému županovi Ladislavovi Šaraimu. V roku 1446 sa potom na čas zmocnil hradu kapitán Ján Jiskra. Posledný významný majiteľ medzi panovníkmi bol Matej Korvín, ktorý však hrad dal do zálohy Jánovi Kolárovi, aby od neho získal hrad Šašov za 6 tisíc zlatých. Panstvo sa neskôr vrátilo do majetku kráľa. Kráľ daroval hrad 11. júna 1479 jágerskému biskupovi Urbanovi Dócimu. Dóciovci (Dóczyovci) boli jednými z najväčších magnátov v Tekovskej župe. Od roku 1662 prešlo revišťské panstvo do správy hlavného komorno-grófskeho úradu v Banskej Štiavnici. Počas povstania Imricha Tökölyho sídlila na Revišti posádka nemeckých žoldnierov v cisárskych službách. Zle platení žoldnieri vydali roku 1677 hrad bez boja Tökölyho vojakom, ktorí ho vyplienili a vypálili. Hrad dala banskoštiavnická komora opraviť a slúžil ešte do roku 1792 ako ubytovňa pre úradníkov banskej komory. V tomto roku vyhorel od úderu blesku. Od tej doby chátra. Od roku 2011 sa o jeho sanáciu snaží Združenie na záchranu hradu Revište.

Revišstké Podzámčie je mestskou časťou Žaronovice situovanou pod hrdom Revište. Významnou pamiatkou je kostol sv. Vendelína. V južnej časti obce bol vybudovaný rybník. V súčasnosti má štatút chráneného areálu. Premetom ochrany je  územie s významným hniezdnym a najmä migračným biotopom vtáctva, predovšetkým vodných a vlhkomilných druhov, tiež dnes už relatívne zriedkavej stabilnej kolónie ondatry pižmovej a reprodukčného biotopu obojživelníkov.

Zveropark je losia farma otvorená pre všetkých milovníkov prírody a zvierat. Na ploche približne 21 ha žije viac ako 30 druhov zvierat. Hlavnou dominantou sú losy, no nájdete tu i zvieratá, ktoré voľne žijú v našich lesoch, i tie, ktoré tam už nenájdete, alebo žijú v cudzine. Zveropark ponúka aj viacero možností na aktívne strávenie voľného času: hladkací kútik, predaj potravinového balíčka na kŕmenie zvierat, pikniková lúka na oddych, opekanie pod holým nebom. K atrakciám patrí aj detské ihrisko, amfiteáter, streľba z praku, táborisko, trampolína, hod loptičkou, atď. Viac informácií na: www.zveropark.sk

 

Názvy informačných panelov

  1. Ondrej II.
  2. Ľudovít I.
  3. Žigmund
  4. Jána Jiskra
  5. Matej Korvín
  6. Dóciovci
  7. Banská Komora
  8. Lesy Slovenskej republiky
  9. Lávový prúd s

 

Exportovať do PDF