Malá Fatra, Veľká Fatra a TuriecŽilinský krajhistorickýkultúrnyprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre kočíky (aj čiastočne)vhodný pre školyvhodný pre vozičkárov (aj čiastočne)
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Geomorfologická jednotka: Turčianska kotlina, Žiar
Geologická jednotka: neogénna panva, jadrové pohorie
Chránené územie: nie je
Prístup: bus Kláštor pod Znievom, pošta
Východisko: Kláštor pod Znievom, škola
Trasa: Kláštor pod Znievom, škola – Kláštor Panny Márie – Kostol Sv. Mikuláša – kalvária – (hrad Zniev) – Dielnice – Kláštor pod Znievom
Dĺžka, prevýšenie: 9,5 km, prevýšenie 100 m (na hrad 485m)
Čas prechodu: 3,5  h (s hradom 5,5 – 6h)
Počet zastávok: 13
Náročnosť: nenáročná trasa (v obci), stredne náročná (odbočka na hrad)

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Náučný chodník vedie čiastočne po zelenej turistickej značke.

Rok otvorenia: 2008

Textový sprievodca: nie je (texty informačných panelov)

Kontakt: Obecný úrad Kláštor pod Znievom,

Aktuálny stav: Chodník je udržiavaný (2021).

Poznámka: Náučný chodník nie je vyznačený turistickou značkou v teréne.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie ako lokalita geovedne i historicky zameranej exkurzie. Výstup na zrúcaninu hradu Zniev odporúčame pre starších žiakov.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Kláštor pod Znievom. Obec na úpätí pohoria Žiar v západnej časti Turčianskej kotliny vznikla na významnej obchodnej ceste spájajúcej Turiec s Ponitrím sa spomína už v roku 1111 ako majetok rádu benediktínov zoborského kláštora. V roku 1251 tu bol vybudovaný kláštor premonštrátov, ktorý vykonával funkciu tzv. hodnoverného miesta až do roku 1780. Obec mala v období stredoveku štatút mesta. V 17. storočí tu vznikla na pôde kláštora lekáreň, ktorá podporovala zber liečivých rastlín. Miestni obyvatelia sa v tom období venovali olejkárstvu a šafraníctvu. V druhej polovici 19. storočia sa Kláštor pod Znievom stal centrom národného hnutia a v rokoch 1869 až 1874 sídlom jedného z troch slovenských gymnázií, ako aj učiteľského ústavu 1857 až 1910, kde študovali viacerí významní slovenskí literáti, napríklad M. Kukučín, J. G. Tajovský, J. Škultéty a iní. V obci sa nachádza mnoho historických budov, z ktorých sú najvýznamnejšie: ranogotický rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša, Kláštor a kláštorný kostol Panny Márie ako súčasť bývalej prepoštskej prepozitúry, Kostol sv. Kríža v rámci barokového komplexu kalvárie južne od obce, budova bývalého slovenského gymnázia postavená v 18. storočí ako baroková dvojpodlažná stavba i budova bývalej radnice, dnes sídlo obecného úradu.

Hrad Zniev. Zrúcanina stredovekého hradu nad obcou Kláštor pod Znievom na severnom výbežku pohoria Žiar. Hrad bol vybudovaný v 12. storočí a niesol názov Turiec alebo Turčiansky hrad – bol komitátnym hradom. Po vzniku Turčianskej stolice sa administratívnym centrom stal Sklabinský hrad a význam hradu postupne upadal. Hrad postupne menil majiteľov a od 18. storočia postupne chátral. V súčasnosti je zachované iba torzo z pôvodného areálu. Hrad je dostupný po zelenej turistickej značke. Z hradu sa naskytá nádherný panoramatický výhľad na Turčiansku kotlinu, Veľkú i Malú Fatru a pohorie Žiar.

Zniev (985 m. n. m.). Výrazný vápencový vrchol v severnej časti pohoria Žiar nad obcou Kláštor pod Znievom je budovaný dolomitmi a vo vrholovej časti masívnymi gutensteinskými tmavými vápencami vytvárajúcimi výrazné skalné steny a veže. Vo vrcholovej časti rastú prevažne vápnomilné bukové lesy, miestami s pralesným vzhľadom porastov. Na úpätí sú rozsiahle plochy porastené borovicovými lesmi vysadenými na miestach opustených lúk a pasienkov.

 

 

Obsah informačných panelov

 1. Úvodný informačný panel, Kláštor pod Znievom
 2. Kaplnka sv. Anny, pôvodná nemecká škola
 3. Točekovský dom – 1. budova slovenského katolíckeho gymnázia
 4. Základná škola Františka Hrušovského – 3. budova slovenského katolíckeho gymnázia
 5. Prepošský kostol a kláštor
 6. Námestie
 7. Farský kostol sv. Mukuláša
 8. Čulenovské gymnázium – 2. budova slovenského katolíckeho gymnázia
 9. Riadok a Lazany
 10. Liečivé rastliny – história olejkárstva
 11. Hrad Zniev
 12. Kalvária a kostol sv. Kríža
 13. Dielnice – územie európskeho významu

 

 

 

Exportovať do PDF