Nízke Tatry, Starohorské vrchy a PohronieBanskobystrický krajhistorickýprírodovednýtechnickýpešítrasa líniovávhodný pre bicyklevhodný pre školy obmedzene
Kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Banská Bystrica
Geomorfologická jednotka: Starohorské vrchy, Zvolenská kotlina
Geologická jednotka: jadrové pohorie, neogénna panva
Chránené územie: nie je
Prístup: bus – Podkonice, Jednota
Východisko: Podkonice, námestie pred Jednotou
Trasa: Podkonice, Jednota – kostol – Chata na Plešiach – Pleše – horná stanica lyžiarskeho vleku pod Vysokou (988 m n. m.)
Dĺžka, prevýšenie: 4,9 km, prevýšenie 481 m
Čas prechodu: 3 h
Počet zastávok: 10
Náročnosť: stredne náročný

Zameranie chodníka: kultúrno-historické, prírodnovedné, športové

Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, celoročný, líniový

Nadväznosť na turistickú značku: čiastočne s modrou turistickou značkou

Rok otvorenia: 2018

Aktuálny stav: informačné panely sú v dobrom stave (2022), IP č. 8 chýba

Textový sprievodca: nie je; informačné panely v PDF

Kontakt: Obecný úrad Podkonice,  Podkonice 178, 976 13 Podkonice, tel 0905 865 594, Email: podkonice@podkonice.sk

Poznámka: Na holiach vedie trasa náučného chodníka cez pasienky, ktoré môžu byť ohradené elektrickým ohradníkom.

 

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na realizáciu terénneho vyučovania. Odporúčame spojiť s návštevou Lyžiarskeho múzea.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Podkonice. Obec na rozhraní Zvolenskej kotliny a Starohorských vrchov vznikla na mieste staršieho osídleniu už v 13. storočí. Prvá písomná zmienka je z roku 1340 ako súčasť Ľupčianskeho panstva. Vznik pôvodnej osady Konice súvisel s častými kráľovskými poľovačkami v okolí Ľupčianskeho hradu. V priebehu 14. storočia sa však pôvodná obec zanikla a v doline vznikla nová – Podkonice. Obyvatelia sa venovali najmä ťažbe dreva a salašníctvu, s čím súvisela napríklad aj výroba zvoncov. Uprostred obce sa nachádza rímskokatolícky kostol Sv. Martina z roku 1819 v barokovo-klasicistickom štýle. Nad obcou bol v druhej polovici 20. storočia vybudovaný lyžiarsky areál Pleše. 

Lyžiarske múzeum Podkonice. Je to historicky prvé lyžiarske múzeum na Slovensku, ktoré otvorili  v roku 2007. Bolo zriadené v starorodičovskom dome lyžiarskeho inštruktora a turistického sprievodcu Igora Bobáka. Prezentuje  lyžiarsku históriu za posledných 130 rokov. Obsahuje 650 exponátov lyží, lyžiarskych palíc a  85 kusov lyžiarskych topánok. Je tu fotogaléria  a textová dokumentácia z histórie, trofeje a poháre z lyžiarskych podujatí. Ďalej sú tu vystavené rôzne typy krnačiek a sánok a snežnice. V drevenej miestnosti sú drevené lyže, storočné a viacročné v pretekovej miestnosti sú lyže a fotografie významných slovenských, ale aj svetových lyžiarov. V amatérskej miestnosti sú vystavené amatérske lyže, napr. lyže p. Zibrina, ktorý patril medzi zakladateľov slovenského horolezectva. Na dvore múzea sú umiestnené historické kabíny lanoviek, ktoré premávali na Slovensku. Vstup je možné dohodnúť na tel. čísle 0907 142 135.

Ľupčiansky hrad. Kráľovský hrad v doline Hrona v Bystrickom podolí (súčasť Zvolenskej kotliny) na výraznom pahorku postavili na mieste staršej pevnosti okolo roku 1250. Mal správnu a obrannú funkciu, ktorá súvisela s okolitými banskými mestami. V roku 1443 hrad značne poškodilo silné zemetrasenie, následne ho opravili a prestavali. Od 18. storočia stráca svoju pôvodnú funkciu a chátra a nakoniec vyhorel. V 19. storočí tu sídlil sirotinec, v 20. storočí škola a ústav pre mladistvých. V období socializmu tu bolo učilište a tiež internované rádové sestry. Od roku 2002 je majetkom Železiarní v Podbrezovej a postupne prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. Je prístupný verejnosti denne, okrem pondelka od 10. do 15,30 hodiny a v upravených interiéroch prezentuje historický vývoj hradu, malú obrazáreň a historické zbierky. V areáli hradu sa nachádza aj tzv. Korvínova lipa veľkolistá, ktorej vek sa odhaduje na 700 rokov. Mohutný strom má výšku 25 metrov a obvod kmeňa 7,5 metra, čím sa zaraďuje medzi najvýznamnejšie stromy nielen na Slovensku.

 

 

Názvy informačných panelov

 

  1. Úvodný informačný panel
  2. Naše najstaršie dejiny
  3. Výstavba dediny v 20. storočí
  4. Búrka odniesla Konice pod Konice
  5. SNP v Podkoniciach
  6. Chatu Pleše postavili až na tretí krát
  7.  Začínali sme s prototypom
  8. Čo tu žije a čo tu rastie
  9. Aby nás Pán Boh zhora…
  10. Skromné začiatky lyžiarskeho športu

 

 

    

Exportovať do PDF