Slovenské stredohorieBanskobystrický krajochranárskyprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Geomorfologická jednotka: Zvolenská kotlina
Geologická jednotka: neogénna panva
Chránené územie: prírodná rezervácia Urpínska lesostep
Prístup: vlak: Banská Bystrica – mesto, MHD
Východisko: železničná stanica Banská Bystrica – mesto
Trasa: železničná stanica Banská Bystrica – mesto – serpentíny Urpín – Vyhliadka – Urpínska lesostep – Uhlisko – Žltý piesok
Dĺžka, prevýšenie: 3,6km, prevýšenie 175 m
Čas prechodu: 2 až 2,5 h (s aktivitami na jednotlivých zastávkach dlhšie)
Počet zastávok: 12 + 2 úvodné + 1 interaktívny
Náročnosť: nenáročná až stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, environmentálne

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný (v zimnom období neudržiavaný)

Nadväznosť na turistickú značku: nie je; súbežný s miestnym značením

Rok otvorenia: 2014

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave (2021).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 1141/26, 974 01 Banská Bystrica; Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o., Dolný Harmanec č,51, 976 03 Dolný Harmanec

Poznámka:  Náučný chodník je  ideálnym oddychovým miestom pre malých i veľkých, na svoje si prídu najmä rodiny s deťmi. Je zároveň vhodným miestom pre žiakov základných škôl na výučbu prírodovedy či na environmentálnu výchovu. Interaktívnym prievodcom po NCH je  maskot náučného chodníka – pavúk Stepníček. Začiatok trasy zdobí slávnostná lavička vyrezaná z kmeňa 120 ročného dubu a na jednom z informačných panelov je pozoruhodný rez kmeňa stromu smreka obyčajného s vekom 282 rokov.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie, najmä so žiakmi základných škôl. Obsah jednotlivých informačných panelov je dobre využiteľný.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Urpín (510  m n. m.). Vrch v Slovenskom stredohorí v celku Zvolenská kotlina v podcelku Bystrická vrchovina. Urpín sa nachádza blízko centra Banskej Bystrice a je viditeľný z mnohých častí mesta. Používa sa preto aj ako synonymum pre samotné mesto, „Mesto pod Urpínom“, alebo len „Pod Urpínom“. Vrch Urpín dal meno aj organizáciám, firmám či produktom z Banskej Bystrice: folklórny súbor Urpín, pivo Urpiner Banskobystrického pivovaru. Nachádza sa tu Kostolík Povýšenia sv. Kríža (Kalvária). Vyhliadka na Urpíne odhalí výhľad na Kremnické vrchy, Malachov a Fončordu. Geologickú stavbu reprezentujú horniny krížňanského (ružové vápence jury a prevrásnené slienité vápence sp. kriedy) a chočského príkrovu – ostrohranne sa rozpadajúce sa dolomity triasu, ktoré tvoria vrchol Urpína a jeho JZ a JV svahy.

 

 

Názvy informačných panelov

 

 1. Náučný chodník Serpentíny Urpín

 2. Náš kamenný domov

 3. Z lesa ku hviezdam

 4. Štedrosť lesa

 5. Lesné biotopy Urpínu

 6. Vyhliadka
 7. Vtáky a ich domčeky. Hmyz a jeho význam
 8. Urpínska lesostep
 9. Pohľady z Vartovky
 10. Čo robí lesník
 11. Spoznajte nás.
 12. Letokruhy
 13. Práca sa verejnosťou
 14. Náučný chodník Serpentíny Urpín

 

 

 

 

Exportovať do PDF