Malá Fatra, Veľká Fatra a TuriecŽilinský krajgeovednýochranárskyprírodovednýobsahom pre malé detipešítrasa líniovávhodný pre bicyklevhodný pre školy
Kraj: Žilinský
Okres: Martin, Dolný Kubín
Geomorfologická jednotka: Malá Fatra
Geologická jednotka: jadrové pohorie
Chránené územie: Národný park Malá Fatra, národná prírodná rezervácia Šútovská dolina
Prístup: bus Šútovo (Rieka)
Východisko: Šútovo, časť Rieka – Chata Fatranka
Trasa: Letná trasa –  Šútovo časť Rieka –  Šútovská dolina – Šútovský vodopád (822 m n. m.) – Mojžišove pramene (1 140 m n. m.) – chata pod Chlebom (1 423 m n. m.) – Snilovské sedlo (1 524 m n. m.),

Zimná trasa: Šútovo časť Rieka – Šútovská dolina – Šútovský vodopád (822 m n.m.)

Dĺžka, prevýšenie: letná trasa: 8,81 km, prevýšenie  1 024 m

zimná trasa:  3,77 km, prevýšenie  322 m

Čas prechodu: letná trasa: 4 – 5 h; zimná trasa: 1,5 h
Počet zastávok: 6
Náročnosť: úsek po Šútovský vodopád – nenáročný až stredne náročný; stredne náročná až náročná

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske

Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, letný aj zimný, vhodný aj ako cyklotrasa

Nadväznosť na turistickú značku: chodník je súbežný s modrou turistickou značkou

Rok otvorenia: 1986, 2009 obnova

Aktuálny stav: Informačné panely sú značne poškodené.

Textový sprievodca: nie je; webová stránka s informačnými panelmi a popisom web

Kontakt: Správa NP Malá Fatra Hrnčiarska ul. 197, 013 03 Varín, tel. 041/56 92 311, mail: ssnpmf@sopsr.sk

Poznámka: V úvodnej časti až po chatu Vodopád (v letnom období otvorená) vedie chodník po asfaltovej ceste, vhodný aj pre detské kočíky.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Šútovský vodopád. Najvyšší vodopád Malej Fatry a jeden z najvyšších na Slovensku, vysoký 38 m. Vodopád vznikol činnosťou Šútovského potoka v dôsledku antecedentného zdvihu malej Fatry a poklesu Turčianskej kotliny. Je vytvorený na kremitých granodioritoch. Nad vodopádom je tiesňava Tesnô s niekoľkými menšími vodopádmi.

Mojžišove pramene. Pramenia pod Hromovým  a napájajú Šútovský potok aj Šútovský vodopád, Názov majú po biblickom Mojžišovi, ktorý úderom palice na skalu vykonal zázrak a zo skaly vytryskla voda

Šútovská epigenéza. Dómová výbehová epigenéza a príklad dvojitej epigenézy: zarezávanie Váhu do vápencovo-dolomitového komplexu Sokola (783 m), čím sa okrajová časť dostala do podoby odrezaného okraja. Do neho sa následne vrezal Šútovský potok.

Šútovo. Obec na úpätí Malej Fatry, 20 km severovýchodne od Martina. Názov obce je podľa písomných záznamov odvodený od kôz bez rohov (šuty) –  prvý názov obce bol Šuto. Už v 9. a potom 11. a 12. storočí je tu v polohe hradisko archeologicky zistená výšina – opevnená osada. Na ňu v druhej polovici 13. storočia nadväzuje menšia osada, ktorá je písomne po prvý krát už ako obec doložená v roku 1403. Šútovo e v 13. storočí patrilo k balášovskému Sučianskemu hradu. V obci je aktívna folklórna skupina, uchovávajú sa ľudové remeslá – rezbárstvo, košíkarstvo, tkáčstvo a vyšívanie. V Šútovskom potoku je možnosť rybolovu pstruhov.

NPR Šútovská dolina. Bola  vyhlásená na ochranu biologicky a krajinársky významného priestoru Malej Fatry so zachovalými komplexmi lesov typického karpatského horského a vysokohorského charakteru.

 

Názvy informačných panelov

  1. Vitajte v Šútovskej doline (Úvodný panel)
  2. Horské vodné toky
  3. Fauna a flóra
  4. Natura 2000
  5. Lesy
  6. Neživá príroda

 

 

Exportovať do PDF