Slovenské rudohorieKošický krajprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Geomorfologická jednotka: Volovské vrchy
Geologická jednotka: gemerské pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: MHD Košice, Čermeľ
Východisko: parkovisko Čermeľ pri odbočke na Bankov
Trasa: Čermeľ – Vrabčie skaly – Nad Suchou dolinou – Čermeľské prielohy – Čermeľ
Dĺžka: 4,9 km
Čas prechodu: 1,5 h
Počet zastávok: 8
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočne súbežný s červenou turistickou značkou

Rok otvorenia: 2015

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave (2023).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Mestské lesy Košice, a. s., Južná trieda 11, 040 01  Košice

Poznámka: Trasa chodníka vedie v exponovanom teréne. Za dažďa a snehu môže byť prechod značne nebezpečný.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie. Za dažďa a snehu môže byť prechod značne nebezpečný!

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Vrabčie skaly. Pásmo výrazných skál vystupujúcich z menej odolných kryštalických bridlíc – fylitov. Na skalný reliéf sa viažu špecifické lesné spoločenstvá, ktorým dominujú svetlomilné vzácne listnáče, napríklad javor poľný.

Lesopark mesta Košice. Prímestské rekreačné lesy pre mesto Košice v rámci Čiernej hory, Volovských vrchov a Košickej kotliny. Je budovaný od roku 1960. Do tohto územia spadajú turistické centrá: Čermeľské údolie, Bankov, Alpínka, Jahodná, vyhliadková veža Hradová, areál nad Kavečanmi až po Prednú Holicu, okolie Ružína, Zelený dvor, Furča a lesy nad Sídliskom Ťahanovce.

Bankov. Rekreačné stredisko asi 3 km severozápadne od Košíc pod vrchom Bankov (427 m n. m.) vo východnej časti Volovských vrchov. Je súčasťou Košíc, patrí do mestskej časti Sever. Pôvod názvu Bankova je pravdepodobne v starom slovanskom označení „banka“ – jama v zemi, slúžiaca na kúpanie. Vďaka prameňu železosírnatej vody tu v roku 1703 založili kúpele. Cez Bankov viedla v minulosti Stará spišská cesta na Spiš. Dnes vedie dnom Čermeľského údolia. Z historických pamiatok sa na Bankove dodnes zachovala budova hotela Bankov, vila Paula – dnes Penzión Zlatý Jeleň –, vila Eduarda F. Eschwiga a vila  J. Offenheimera. V 50. rokoch 20. storočia sa začal na Bankove ťažiť magnezit. Prevádzka bane Bankov bola zastavená v roku 1995. Uvažuje sa o jej znovuotvorení.

Alpínka. Športové, výletné a relaxačné stredisko v mestskom lesoparku Košíc v Čermeľskom údolí, ktoré navzájom oddeľuje Volovské vrchy a Čiernu Horu. Nachádza sa tu reštaurácia a bufet. Z Bankova vedie na Alpínku asfaltová cesta, z Čermeľa modrá turistická značka. Zrubová vila v areáli je vybudovaná vo švajčiarskom slohu a jej počiatky siahajú do roku 1898. Kedysi bol v areáli Alpínky bazén i betónový tanečný parket, dnes je tu lanový park, ktorý je postavený z 32 prekážok vo výške približne 4 až 10 m nad zemou.

Košická detská historická železnica. Historická muzeálna železnica – najväčšia atrakcia košického lesoparku. Vedie v dĺžke 3,9 km do rekreačnej oblasti Alpínka Čermeľským údolím (na rozhraní Volovských vrchov a Čiernej Hory), premáva sezónne (apríl až september). Je jedinou detskou železničkou na Slovensku. Železničná trať bola postavená v rokoch 1955 – 1956 ako Pionierska železnica s cieľom výchovy mladých železničiarov a ako prvá v Československu na rekreačné účely. Autorom myšlienky zriadenia železničky v Čermeli bol pán Jeník a prvý rušeň – U 36.003 – dostal meno po jeho dcére Katke. Bol vyrobený v roku 1884 v nemeckej firme Hagans v Erfurte a je najstaršou prevádzkovanou parnou lokomotívou na Slovensku. Rušeň Katka je zapísaný ako národná technická pamiatka a je európskou raritou. Už tradične súčasťou prvej jazdy detskej železnice v novej sezóne je prepad vláčika lupičmi, skutočný výjav ako z divokej prérie.

 

Názvy informačných panelov

  1. Úvodný informačný panel
  2. Biologická ochrana lesa
  3. Život v blízkosti človeka
  4. Na skalách i na zemi
  5. Vtáčí orchester
  6. V dutinách stromov
  7. Život spojený s vodou
  8. Skrytí pred človekom

 

 

 

Exportovať do PDF