Tatry s podhorím, Kozie chrbty, Spišská Magura a PieninyPrešovský krajprírodovednýobsahom pre malé detipešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Geomorfologická jednotka: Vysoké Tatry
Geologická jednotka: jadrové pohorie
Chránené územia: Tatranský národný park a národná prírodná rezervácia Skalnatá dolina
Prístup: vlak / TEŽ Tatranská Lomnica / bus Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica, aut. st. a lanovka Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso
Východisko: horná stanica lanovky Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso
Trasa: Skalnaté Pleso, v rámci areálu Eko-mini-parku
Dĺžka, prevýšenie: 0,1 km, prevýšenie 0 m
Čas prechodu: 1 h s aktivitami
Počet zastávok: 5
Náročnosť: nenáročná trasa, určená pre deti

Zameranie chodníka: prírodovedné, zážitkové

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2010

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: Sprievodca Tatranskou divočinou

Kontakt: Tatry Mountain Resorts, a. s., Demänovská Dolina 72, 031 01  Liptovský Mikuláš

Poznámka: Areál Eko-mini-parku Svištia krajinka je jednou zo súčastí rozvíjajúceho sa projektu pre deti „Tatranská divočina“. Sú v ňom drevené sochy tatranských zvierat, preliezačky, domčeky a i. a na paneloch okrem informácií aj hádanky.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný ako doplnková aktivita pre mladších žiakov k ďalším náučným chodníkom v okolí: Skalnaté Pleso a Skalnaté Pleso – Hrebienok.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Lanovka Tatranská Lomnica – Lomnický štít. Visutá kabínková lanovka vybudovaná v 30. rokoch 20. storočia podľa projektu Dušana S. Jurkoviča. Vo svojej dobe predstavovala svetový unikát – držala niekoľko svetových rekordov. Lanovka je dvojúseková so štyrmi stanicami na trase. Toto riešenie si vyžiadala extrémna dĺžka celej trasy (vyše 6 km) vzhľadom na vtedajšie technické možnosti. Prvý úsek vedie z Tatranskej Lomnice na Skalnaté Pleso, druhý zo Skalnatého Plesa na Lomnický štít. Jej vybudovanie umožnilo aj výstavbu astronomických a meteorologických pracovísk pri Skalnatom plese a na Lomnickom štíte (1943), z ktorých sa vyvinul Astronomický ústav SAV.

Skalnaté pleso. Jazero ľadovcového pôvodu ležiace v najnižšom kare Skalnatej doliny na juhozápadnej strane masívu Lomnického štítu vo Vysokých Tatrách vo výške 1 754 m n. m hradené morénovým valom. Jeho súčasný charakter popri hydrologických a klimatických faktoroch značne ovplyvnili aktivity človeka. Od roku 1937 počas výstavby stanice lanovky Tatranská Lomnica – Lomnický štít hladina plesa začala klesať. Má premenlivú výšku s maximálnou hĺbkou 2 m, pleso dokonca – aj napriek mnohým záchranným zásahom – niekedy vysychá. Napája i odvodňuje ho Skalnatý potok, prítok Popradu. Okrem staníc lanoviek a Horskej služby a observatória je neďaleko plesa ešte Skalnatá chata, po roku 1993 oživená a zregenerovaná Lacom Kulangom, celoročne poskytujúca útulok a občerstvenie.

Národná prírodná rezervácia Skalnatá dolina. Chránené územie na juhozápadnom svahu v strednej časti Vysokých Tatier v hornej časti povodia Skalnatého potoka zhruba po stanicu lanovky Štart vyhlásené v roku 1991 na ochranu územia s veľkou diverzitou druhov, aj vzácnych a endemických, i alpínskych spoločenstiev fauny a flóry na silikátových podkladoch ako aj bohatstvom glaciálnych foriem georeliéfu na granitoch a mylonitoch s veľmi labilnými geosystémami. Leží v rámci Tatranského národného parku, Biosférickej rezervácie Tatry a územia európskeho významu Tatry (súčasť sústavy Natura 2000).

Tatranský národný park (TANAP). Najstarší a najrozľahlejší národný park na Slovensku, vyhlásený v roku 1948, na poľskej strane Tatier o šesť rokov neskôr. Dnes zahŕňa územie Západných Tatier, Vysokých Tatier ako aj Belianskych Tatier. Tieto pohoria majú vysokohorský (alpský) charakter, v časti Vysoké Tatry 30 štítov a veží presahuje výšku 2 500 m n. m., je medzi nimi aj najvyšší vrch Tatier, Slovenska a Karpát, Gerlachovský štít (2 655 m n. m.). Ich reliéf formovali horské ľadovce, ktorých pozostatkom je množstvo jazier – plies. Oficiálnym symbolom TANAPu je endemit kamzík vrchovský tatranský. Typickými sú aj plesnivec alpínsky, kosodrevina či orol skalný a svišť. Mimoriadnou udalosťou na území TANAPu bola vetrová kalamita, ktorá 19. novembra 2004 postihla južné svahy Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny medzi Podbanským a Tatranskou Kotlinou (30 km) a nadlho zmenila charakter postihnutého územia. Atraktivita prírodných krás udržuje trvale vysokú návštevnosť parku. Na jeho území je okolo 600 km turistických chodníkov a 16 značených cyklistických chodníkov. Správa TANAPu sídli vo Svite, pracovisko má aj v Liptovskom Mikuláši. TANAP včítane jeho ochranného pásma prekrýva bilaterálna Biosférická rezervácia Tatry, do svetovej siete UNESCO zapísaná v roku 1993, viaceré územia európskeho významu (napr. Tatry, Poš, Machy) a chránené vtáčie územie Tatry (obe posledné kategórie sú súčasťou sústavy Natura 2000).

 

Názvy informačných panelov

  1. Eko-mini-park Svištia krajinka
  2. Svišť Jurko
  3. Medveď Kubo
  4. Orol Karol
  5. Kamzík Pirin

 

   

Exportovať do PDF