Tatry s podhorím, Kozie chrbty, Spišská Magura a PieninyPrešovský krajastronomickýgeovednýprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Geomorfologická jednotka: Vysoké Tatry
Geologická jednotka: jadrové pohorie
Chránené územia: Tatranský národný park a národná prírodná rezervácia Skalnatá dolina
Prístup: TEŽ / vlak Tatranská Lomnica / bus Vysoké Tatry, Tatranská Lomnica, aut. st. a lanovka Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso
Východisko: Skalnaté Pleso, horná stanica lanovky Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso
Trasa: Skalnaté Pleso, okolo Skalnatého plesa
Dĺžka, prevýšenie: 0,6 km, prevýšenie 30 m
Čas prechodu: 0,5 h
Počet zastávok: 5
Náročnosť: nenáročný

Zameranie chodníka: prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na modrú a červenú turistickú značku.

Rok otvorenia: 2011

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Tatry Mountain Resorts, a. s., Demänovská Dolina 72, 031 01  Liptovský Mikuláš

Poznámka: Na Skalnatom Plese je ešte detský eko-mini-park s panelmi Svištia krajinka a začína tu náučný chodník Skalnaté Pleso – Hrebienok.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Lanovka Tatranská Lomnica – Lomnický štít. Visutá kabínková lanovka vybudovaná v 30. rokoch 20. storočia podľa projektu Dušana S. Jurkoviča. Vo svojej dobe predstavovala svetový unikát – držala niekoľko svetových rekordov. Lanovka je dvojúseková so štyrmi stanicami na trase. Toto riešenie si vyžiadala extrémna dĺžka celej trasy (vyše 6 km) vzhľadom na vtedajšie technické možnosti. Prvý úsek vedie z Tatranskej Lomnice na Skalnaté Pleso, druhý zo Skalnatého Plesa na Lomnický štít. Jej vybudovanie umožnilo aj výstavbu astronomických a meteorologických pracovísk pri Skalnatom plese a na Lomnickom štíte (1943), z ktorých sa vyvinul Astronomický ústav SAV.

Skalnaté pleso. Jazero ľadovcového pôvodu ležiace v najnižšom kare Skalnatej doliny na juhozápadnej strane masívu Lomnického štítu vo Vysokých Tatrách vo výške 1 754 m n. m hradené morénovým valom. Jeho súčasný charakter popri hydrologických a klimatických faktoroch značne ovplyvnili aktivity človeka. Od roku 1937 počas výstavby stanice lanovky Tatranská Lomnica – Lomnický štít hladina plesa začala klesať. Má premenlivú výšku s maximálnou hĺbkou 2 m, pleso dokonca – aj napriek mnohým záchranným zásahom – niekedy vysychá. Napája i odvodňuje ho Skalnatý potok, prítok Popradu. Okrem staníc lanoviek a Horskej služby a observatória je neďaleko plesa ešte Skalnatá chata, po roku 1993 oživená a zregenerovaná Lacom Kulangom, celoročne poskytujúca útulok a občerstvenie.

Národná prírodná rezervácia Skalnatá dolina. Rozsiahle chránené územie v strednej časti Vysokých Tatier a hornej časti severovýchodného cípu Tatranského podhoria v juhovýchodnom svahu masívu Lomnického štítu, Kežmarského štítu, Huncovského štítu, Veľkej Svišťovky a Malej Svišťovky zhruba po úroveň stanice lanovky Štart vyhlásené v roku 1991 na ochranu územia s veľkou diverzitou druhov, aj vzácnych a endemických, i alpínskych spoločenstiev fauny a flóry na silikátových podkladoch ako aj bohatstvom glaciálnych foriem georeliéfu na granitoch a mylonitoch s veľmi labilnými geosystémami. Leží v rámci Tatranského národného parku, Biosférickej rezervácie Tatry a územia európskeho významu Tatry (súčasť sústavy Natura 2000).

Observatórium Skalnaté Pleso. Observatórium Lomnický Štít. Astronomické a meteorologické pozorovacie a vedecké inštitúcie. Dve zo štyroch pracovísk Astronomického ústavu Slovenskej akadémie vied so sídlom v Starej Lesnej. Viac pozri v textoch k astronomickému náučnému chodníku Stará Lesná.

Tatranský národný park (TANAP). Najstarší a najrozľahlejší národný park na Slovensku, vyhlásený v roku 1948, na poľskej strane Tatier o šesť rokov neskôr. Dnes zahŕňa územie Západných Tatier, Vysokých Tatier ako aj Belianskych Tatier. Tieto pohoria majú vysokohorský (alpský) charakter, v časti Vysoké Tatry 30 štítov a veží presahuje výšku 2 500 m n. m., je medzi nimi aj najvyšší vrch Tatier, Slovenska a Karpát, Gerlachovský štít (2 655 m n. m.). Ich reliéf formovali horské ľadovce, ktorých pozostatkom je množstvo jazier – plies. Oficiálnym symbolom TANAPu je endemit kamzík vrchovský tatranský. Typickými sú aj plesnivec alpínsky, kosodrevina či orol skalný a svišť. Mimoriadnou udalosťou na území TANAPu bola vetrová kalamita, ktorá 19. novembra 2004 postihla južné svahy Vysokých Tatier, najmä však Tatranského podhoria a priľahlej časti Podtatranskej kotliny medzi Podbanským a Tatranskou Kotlinou (30 km) a nadlho zmenila charakter postihnutého územia. Atraktivita prírodných krás udržuje trvale vysokú návštevnosť parku. Na jeho území je okolo 600 km turistických chodníkov a 16 značených cyklistických chodníkov. Správa TANAPu sídli vo Svite, pracovisko má aj v Liptovskom Mikuláši. TANAP včítane jeho ochranného pásma prekrýva bilaterálna Biosférická rezervácia Tatry, do svetovej siete UNESCO zapísaná v roku 1993, viaceré územia európskeho významu (napr. Tatry, Poš, Machy) a chránené vtáčie územie Tatry (obe posledné kategórie sú súčasťou sústavy Natura 2000).

 

Názvy informačných panelov

  1. Skalnaté pleso
  2. Masív Lomnického štítu
  3. Turisti pod Lomnickým štítom
  4. Biota okolo Lomnického štítu
  5. Veda na Skalnatom Plese

 

     

Exportovať do PDF