Slovenské stredohorieBanskobystrický krajochranárskyprírodovednýobsahom pre malé detipešítrasa líniovávhodný pre bicyklevhodný pre kočíky (aj čiastočne)vhodný pre školyvhodný pre vozičkárov (aj čiastočne)
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Geomorfologická jednotka: Zvolenská kotlina
Geologická jednotka: neogénna panva
Chránené územie: nie je
Prístup: bus Kováčová, Obecný úrad;
Východisko: Kováčová, chatová osada pri areáli Liečebno-rekreačného zariadenia ZVJS v Kováčovej
Trasa: v areáli chatovej osady a LRZ ZVJS v Kováčovej
Dĺžka, prevýšenie: 0,5 km, prevýšenie 18 m
Čas prechodu: 0,5 h
Počet zastávok: 4
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočné prepojenie na cyklotrasu.

Rok otvorenia: 2017

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je; virtuálny prechod po chodníku na webovej stránke

Kontakt: ŠOP SR – Správa CHKO – BR Poľana, ul. J. M. Hurbana 20, Zvolen, Tel.: 045 5334834, E-mail: chkopo@sopsr.sk

Poznámka:  

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie a tiež ako zaujímavá lokalita geodnej exkurzie. Obsah informačných panelov korešponduje s okolitou prírodou a je vhodne využiteľný pri vyučovaní. Odporúčame spojiť s návštevou náučného chodníka Boky.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Kováčová. Podhorská obec pod výbežkami Kremnických vrchov SZ od Zvolena. Prvá písomná správa o obci je z 13. storočia, keď na územie Slovenska prišli nemeckí kolonisti. V listine Bela IV. z roku 1254 sa nachádza údaj o obci “Koachou”, neskôr sa vyskytuje  názov Kowachow. Patrila zvolenskému panstvu. Pôvodná obec sa nachádzala asi dva kilometre na západ od súčasnej polohy, pričom dodnes sa toto miesto nazýva Stará Kováčová. Išlo o radovku postavenú vedľa cesty v Bienskej doline. Podľa miestnej povesti tam pôvodne žili traja kováči, po ktorých dostala obec pomenovanie. Nová, súčasná obec bola založená na vhodnejšom mieste v priebehu 16. storočia. V druhej polovici 19. storočia sa v okolí obce ťažil lignit. Prameň termálnej minerálnej vody bol objavený počas prieskumu na hľadanie uhlia v rokoch 1898-1899. Prameň s kapacitou 50 l/s, ktorý patrí medzi najvýdatnejšie na Slovensku. Po objavení prameňa boli založené malé kúpele. Prvé kúpalisko bolo vybudované v roku 1969.  Voda v Kováčovej je termálna, hypotonická, minerálna, síranovo-hydrouhličitanová, vápenato-horečnatá. Pri vrte má teplotu 48,5°C, v kúpeľných bazénoch má však teplotu 39°C a v bazénoch Holidayparku od 26 do 38°C. Národné rehabilitačné centrum existuje od 1987 ako vysoko špecializovaný odborný liečebný ústav s celoslovenskou pôsobnosťou  na liečbu pacientov po úrazoch chrbtice s poškodením miechy, polytraumách, amputáciách, náročných operačných výkonoch na pohybovom systéme. Pracovisko je určené aj pre liečbu ústavných činiteľov.

Duby v Kováčovej. Chránené stromy predstavujú dva mohutné exempláre duba letného s výškou 23 m, obvodom kmeňa 410 a 402 cm, priemerom koruny 18 a 22 m a odhadovaným vekom viac ako 250 rokov a 1 dub zimný s výškou 22 m, obvodom kmeňa 470 cm, priemerom koruny 24 m a odhadovaným vekom viac ako 250 rokov. Chránené sú od roku 1996.

Čertova skala (Čertov kameň) – skalný útvar, ktorý vznikol selektívnym zvetrávaním sopečnej bomby andezitu z komplexu aglomerátov. Má tvar skalného hríbu, ktorý postupne prechádza do kývavca. Balvan je pevne spojený s podkladom asi 2 cm vrstvickou sopecného tufu, a preto nie je kývavec (vratký balvan), na ktorý sa podobá.  Jedná sa o balvan s objemom približne 6,5m³ a hmotnosťou 17 ton, ktorý leží na malej vztykovej ploche podložia s rozmermi len 58x38cm.

 

 

Názvy informačných panelov

  1. Úvodný informačný dvojpanel

  2. Dub letný I

  3. Dub letný II
  4. Torzo duba letného s výletovými otvormi fúzača veľkého (Cerambyx cerdo)

 

 

 

Exportovať do PDF