Slovenské rudohorieBanskobystrický krajgeovednýhistorickýkultúrnyprírodovednývodohospodárskypešítrasa líniovávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Poltár
Geomorfologická jednotka: Stolické vrchy
Geologická jednotka: veporské pásmo
Chránené územie: nie je
Prístup: bus Kokava nad Rimavicou, Línia
Východisko: Kokava nad Rimavicou, Rekreačná oblasť Háj; na náučný chodník možno nastúpiť aj v obci Ďubákovo, prípadne Šoltýska
Trasa: Kokava nad Rimavicou, Háj – Penzión Family (Línia) – Šoltýska – Sklený vrch – Ďubákovo
Dĺžka, prevýšenie: 7,3 km, prevýšenie 430 m (hore), 250 m (dole)
Čas prechodu: 2,5 až 3 h
Počet zastávok: 12
Náročnosť: stredne náročný

Zameranie chodníka: prírodovedné, technické, historické, environmentálne

Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, bežkársky, celoročný, líniový

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2018

Aktuálny stav: informačné panely sú v dobrom stave, niektoré čiastočne vyblednuté (2020)

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Kokava nad Rimavicou, Nám. mája č. 1, 985 05 Kokava nad Rimavicou; Obecný úrad Šoltýska, 985 07 Šoltýska 4;

Poznámka: (1) Na náučný chodník možno nastúpiť v ktorejkoľvek obci. (2) Chodník prechádza územím s pasienkami, kde sú jednotlivé parcely oddelené elektrickými ohradníkmi, čo môže znemožniť prechod k niektorým informačným panelom. (3) Pripravuje sa predĺženie náučného chodníka o okruh Ďubákovo – Jasenina – Ďubákovo.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na realizáciu terénneho vyučovania alebo vlastivednej vychádzky. Obsah informačných panelov je využiteľný pri vyučovaní.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

 

Kokava nad Rimavicou. Obec v južnej časti Stolických vrchov na rieke Rimavica. Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1279, kedy bola hospodárskym a náboženským centrom územia s rozptýleným osídlením. História obce je úzko spojená s baníctvom (ťažba zlata až do začiatku 19. storočia a ťažba mastenca v 20. storočí), sklárskou výrobou (výroba tabuľového, maľovaného, umeleckého skla v 19. a 20. storočí) a výrobou papiera (v 18. a 19. storočí). Obyvatelia obce sa venovali nielen vyššie uvedeným činnostiam, ale aj poľnohospodárstvu a ťažbe dreva. Medzi historické pamiatky obce patria klasicistický rímskokatolícky kostol Sv. Petra a Pavla z roku 1807, pôvodne gotický a opevnený evanjelický kostol z roku 1566 a synagóga v historizujúcom štýle z roku 1890. Žiaľ budova klasicistického kaštieľa zo začiatku 19. storočia je v zlom technickom stave. K obci prislúcha aj rekreačná oblasť Háj.

Šoltýska.  Obec Šoltýska založil gróf Anton Forgáč v r. 1796 ako osadu pre drevorubačov, ktorí sa sem presídlili z iných regiónov, najmä z okolia Zvolena. Na jeho počesť bola osada v čase založenia nazvaná Antalfalva (Antonova dedina). Ťažba a spracovanie dreva súviselo najmä s rozvojom sklárskej výroby v miestnych sklárňach. Obci dominuje klasicistický rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža z roku 1834. Významným je aj početné zastúpenie objektov pôvodnej ľudovej architektúry.

Ďubákovo. Obec sa spomína už v roku 1553, ale počas obdobia tureckej nadvlády bola spustošená a takmer zanikla. Na konci 18. storočia ju gróf Anton Forgáč obnovil presídlením desiatok rodín drevorubačov z iných regiónov Uhorska. V obci sa okrem objektov ľudovej architektúry nachádza aj kaplnka Krista Kráľa z roku 1941, pred ktorou bola nedávno vybudovaná krížová cesta.

Rozhľadňa Jasenina. Drevená, 10 metrov vysoká rozhľadňa vybudovaná na rovnomennom vrchole Jasenina (995 m n. m.) v roku 2009. Z rozhľadne sa naskytá nádherný výhľad na južné úpätia Slovenského rudohoria, Juhoslovenskú kotlinu a Cerovú vrchovinu. Výhľad na sever je clonený vzrastlými stromami. Rozhľadňa je prístupná červenou turistickou značkou z Ďubákova.

Prameň Ipľa. Ipeľ pramení v nadmorskej výške 1030 m v sedle pod vrcholom Čierťaž (1102 m n. m.). Dĺžka toku je 123 km, veľkosť povodia je 5151 km³ a priemerný prietok 21,57 m³s−¹. Prietok je počas roka nerovnomerný, najmä v letných mesiacoch je potrebné ho nadlepšovať pomocou vybudovaných vodných nádrží – Ružiná, Ľuboreč a Málinec.

Pamätník leteckého nešťastia. Pamätník bol vybudovaný na pamiatku leteckého nešťastia z 3. júla 1956, kedy sa na tomto mieste zrútilo vojenské lietadlo D-47B. Na jeho palube zahynulo 21 dôstojníkov československej armád. Na ich pamiatku bol osadený kríž, pamätná doska a vybudovaný symbolický cintorín. Z okolitých lúk je nádherný výhľad na Nízke Tatry.

 

 

Názvy informačných panelov

 1. Chata Strojár (Háj) – Lesy, Hradenie bystrín, Model prečerpávacej elektrárne Ipeľ
 2. Penzión Family (Línia) – Kokavská rekreačná oblasť
 3. Homračka – Zmeny krajiny v doline horného Ipľa
 4. Fatur – JZ lúčny chrbát – Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ
 5. Lúčny svah pri Fature – Lazníctvo
 6. Lúčny chrbát nad Šoltýskou – Rázovitá vidiecka krajina
 7. Šoltýska – Zaujímavosti Šoltýsky
 8. Lúčny chrbát pri vysielači – Údolie Kokavky – Ďubákovská úvalina
 9. Vystupujúce skaly – Geologické zaujímavosti
 10. Lesný pasienok pri Sklenom vrchu – Lesné živočíšstvo
 11. Pod Skleným vrchom – Ďubákovo – vývoj krajiny
 12. Ďubákovo – Zaujímavosti oblasti Ďubákova

 

Exportovať do PDF