Slovenské rudohorieBanskobystrický krajhistorickýprírodovednýpešítrasa líniovávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Brezno
Geomorfologická jednotka: Veporské vrchy
Geologická jednotka: veporské pásmo
Chránené územie: nie je
Prístup: bus Lom nad Rimavicou
Východisko: Lom nad Rimavicou, centrum obce pri kostole
Trasa: Lom nad Rimavicou – Čierťaž, rázcestie – Čierťaž (1102 m n. m.) – prameň Ipľa
Dĺžka, prevýšenie: 4,9 km, prevýšenie 147 m
Čas prechodu: 1,5 až 2 h
Počet zastávok: 9
Náročnosť: nenáročný až stredne náročný

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, obojsmerný, peší, celoročný, líniový, vhodný pre bicykle v časti súbežnej s modrou turistickou značkou, v zime na lyžiach

Nadväznosť na turistickú značku: súbežný s modrou (okrem časti prechádzajúcej obcou) a červenou turistickou značkou

Rok otvorenia: 2021

Aktuálny stav: informačné panely sú v dobrom stave

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Lom nad Rimavicou, Lom nad Rimavicou 13, 976 53 Lom nad Rimavicou, tel. +421 48 6180 002, mail: obecnyurad@lnr.sk; REGIÓN HOREHRONIE – oblastná organizácia cestovného ruchu, Nám. gen. M.R. Štefánika 3, 977 01 Brezno

Poznámka: Od prameňa Ipľa možno pokračovať po modrej značke do Látok, prípadne až do Detvianskej Huty s absolvovaním časti trasy náučného chodníka Mikuláša Esterháziho Za cestou skla.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na realizáciu terénneho vyučovania alebo vlastivednej vychádzky.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

 

Lom nad Rimavicou. Jedna z najvyššie položených obcí na Slovensku sa nachádza vo Veporských vrchoch, v ich podcelku Sihlianska planina. Priamo v obci pramení rieka Rimavica a južne od obce, pod vrchom Čierťaž (1102 m n. m.), rieka Ipeľ. Obec založil v katastrálnom území Kokavy nad Rimavicou gróf Anton Forgáč v roku 1796 ako osadu pre drevorubačov a pastierov dobytka, ktorí sa sem presídlili z iných regiónov Uhorska. Ťažba a spracovanie dreva súviseli najmä s rozvojom sklárskej výroby v miestnych sklárňach, v ktorých pracovala aj časť obyvateľov obce. Obci dominuje klasicistický rímskokatolícky kostol Panny Márie z roku 1818, postavený namiesto dreveného kostola postaveného v čase vzniku obce. Významným je aj početné zastúpenie objektov pôvodnej ľudovej zrubovej architektúry. V obci sa zachovala aj kováčska vyhňa z roku 1932. Podľa obecnej webovej stránky má Lom nad Rimavicou niekoľko slovenských naj: najvyššie položenú základnú a materskú školu ako aj školu v prírode (1015 m), najvyššie položený farský kostol a farský úrad (1015 m) a najvyššie položenú prevádzku potravín COOP Jednota (1003 m).

Prameň Ipľa. Ipeľ pramení v nadmorskej výške 1030 m v sedle pod vrcholom Čierťaž (1102 m n. m.). Dĺžka toku je 123 km, veľkosť povodia je 5151 km³ a priemerný prietok 21,57 m³s−¹. Prietok je počas roka nerovnomerný, najmä v letných mesiacoch je potrebné ho nadlepšovať pomocou vybudovaných vodných nádrží – Ružiná, Ľuboreč a Málinec.

Pamätník leteckého nešťastia. Pamätník bol vybudovaný na pamiatku leteckého nešťastia z 3. júla 1956, kedy sa na tomto mieste zrútilo vojenské lietadlo D-47B. Na jeho palube zahynulo 21 dôstojníkov československej armád. Na ich pamiatku bol osadený kríž, pamätná doska a vybudovaný symbolický cintorín. Z okolitých lúk je nádherný výhľad na Nízke Tatry a tiež za dobrej viditeľnosti aj na Tatry a Klenovský Vepor.

Veporské vrchy. Pohorie v západnej časti Slovenského rudohoria v podstatnej časti budované kryštalickými horninami, najmä paleozoickými granitmi, v severozápadnej časti sú zastúpené i mezozoické vápence, dolomity a kremence. V treťohorách pokrývali západnú časť Veporských vrchov vulkanické horniny. najmä andezity. V súčastnosti sa tieto horniny vyskytujú ako zvyšky andezitových sopečných prúdov vytvárajúcich výrazné stolové hory (Klenovský Vepor, 1338 m n. m.). Pre Veporské vrchy je typický reliéf starých zarovnaných povrchov, rozdelený hlbokými dolinami. Západnú časť pohoria odvodňuje rieka Ipeľ. Najvyšší vrchol Fabova hoľa (1439 m n. m.), ako aj najvyššie partie pohoria sú porastené prevažne bukovými a smrekovými lesmi. Časť územia pokrývajú rozsiahle lúky a pasienky.

 

Názvy informačných panelov, zastávok

  1. Úvodný informačný panel s mapou
  2. Prameň Rimavice
  3. Technická pamiatka kováčska vyhňa a ostatné remeslá v dedine
  4. Studňa s filmovou históriou
  5. Edukatívny prístrešok
  6. Cykloturistická mapa s potulkami v okolí Lomu nad Rimavicou
  7. Lavička zaľúbených s panoramatickým výhľadom
  8. Lavička pre ubolené nohy (pamätník leteckého nešťastia s vlastnou informačnou tabuľou)
  9. Prameň Ipľa

 

Exportovať do PDF