Slovenské rudohorieBanskobystrický krajarcheologickýgeovednýhistorickýkultúrnyochranárskyprírodovednýobsahom pre malé detipešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Geomorfologické jednotky: Revúcka vrchovina
Geologické jednotky: veporské pásmo
Chránené územie: nie je
Prístup: bus: Vyšný Skálnik, prípradne Nižný Skálnik; vlak: Nižný Skálnik a Hrachovo
Východisko: Vyšný Skálnik – vodná nádrž; Nižný Skálnik – kostol
Trasa: Vyšný Skálnik – vodná nádrž – štôlne – Utrnička – Maginhrad (430m n. m.) – Pod Maginhradom – Hruštice – Nižný Skálnik, kostol – Vyšný Skálnik, vodná nádrž
Dĺžka, prevýšenie: 6,5 km, prevýšenie 235 m
Čas prechodu: 2,5 – 3 h
Počet zastávok: 12
Náročnosť: stredne náročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, ochranárske, historicko-kultúrne

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Čiastočný súbeh so zelenou a žltou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2014-2016, 2020 obnova a rozšírenie

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave (2020).

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Obecný úrad Nižný Skálnik, Nižný Skálnik 77, 980 52 Hrachovo, telefón: 0903 555 704

Poznámka: Každé zastavenie na náučnom chodníku obsahuje úryvok z textu povesti. Po prekonaní celej trasy sa návštevník dozvie celú povesť. Návštevníka celou trasou sprevádza rozprávač Bedár. Na trase náučného chodníka sú inštalované umelecky stvárnené drevené plastiky. Trasa náučného chodníka  medzi informačnými panelmi č. 10 a 11 je značne strmý a za mokra hrozí pošmyknutie.

.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre vlastivednú vychádzku alebo geografickú exkurziu. Informačné panely sú dobre využiteľné pri realizácii terénneho vyučovania.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Maginhrad (430 m n. m.). Vrch v pohorí Revúcka vrchovina. Na jeho vrcholovej plošine sa v minulosti rozprestieral rovnomenný hrad. Hrad bol postavený pravdepodobne v 13. – 14. storočí, k jeho zániku došlo niekedy v 15. storočí. V historických prameňoch sa o ňom nezachovali skoro žiadne zmienky a nenašli sa ani archeologické nálezy. Predpokladá sa, že to bol drevený hrad, a že ho svojho času využívali husiti. Zo stavby sa do dnešných čias zachovali len nepatrné zvyšky kamenných základov, v pieskovci vytesané hradné pivnice a zvyšky priekop. K lokalite sa viaže povesť, podľa ktorej sa tu pravidelne zjavuje husitský vojvodca Jan Jiskra z Brandýsa a spoločne so svojím vojskom v plnej zbroji pije v tajných sieňach hradu Božiu krv.

Rozhľadňa Maginhrad. Takmer 17 metrov vysoká turistická rozhľadňa bola postavená v južnej časti niekdajšieho hradného areálu. Z jej vrcholovej plošiny je široký výhľad, možno odtiaľto vidieť Rimavskú Sobotu, Kráľovu hoľu, Cerovú vrchovinu i časť územia Maďarska. Rozhľadňu na Maginhrade postavili v rokoch 2014 – 2015 vďaka aktivitám Miestnej akčnej skupiny Malohont. Vstup a výstup na rozhľadňu je na vlastnú zodpovednosť. Na vrcholovej plošine môže byť v jednom čase maximálne 10 osôb.

Drienčanský kras. Prírodovedecky a krajinársky najhodnotnejšie krasové územie medzi Slovenským a Muránskym krasom s rozlohou 16 km2. Tvorí dôležitú zastávku pre rôzne migrujúce živočíchy a vápnomilné i suchomilné rastlinné spoločenstvá. Z vyšších rastlín tu bolo zistených 1 025 taxónov, z ktorých 117 patrí medzi ohrozené v celoslovenskom meradle, 7 medzi endemické a 46 medzi zákonom chránené. Zo zistených 180 druhov vtákov je 36% významných, ale bolo tu zaznamenaných aj 58 druhov cicavcov a niekoľko obojživelníkov. Sú tu bohato zastúpené povrchové aj podzemné krasové javy (190 závrtov, škrapové polia, jaskyne). Z jaskýň je najdlhšia, až 1 570 m dlhá jaskyňa Podbanište, ale nachádzajú sa tu aj ďalšie vzácne podzemné lokality, napr. 319 m dlhá Jaskyňa pri Holom vrchu s mladými brčkami, Špaňopoľská jaskyňa s výskytom opálu v snehobielych kvapľoch, alebo Chvalovská jaskyňa, ktorá v dobe bronzovej slúžila ako pohrebisko a v stredoveku ako peňazokazecká dielňa.

Vodná nádrž Teplý vrch. Akumulačná vodná nádrž s rozlohou cca 100ha na potoku Blh v k. ú. rovnomennej obce. Vodná nádrž je v súčasnosti využívané najmä na rekreačné účely – kúpanie a vodné športy. Na brehoch nádrže sú vybudované pláže a zariadenia cestovného ruchu. V západnej časti nádrže sa sústreďuje športový rybolov.

 

Názvy informačných panelov

 1. Po stopách Maginhradu
 2. Vodné pramene
 3. Pieskovcové bane I.
 4. Pieskovcové bane II.
 5. Lesné spoločenstvo
 6. Obce Vyšný a Nižný Skálnik
 7. Ľudia a život
 8. Príroda a živé tvory v nej
 9. Rieka Rimava
 10. Maginhrad I.
 11. Maginhrad II.
 12. Boje

Úvodné informačné panely sú lokalizované v okolitých obciach – Nižný Skálnik, Vyšný Skálnik a Veľké Teriakovce.

 

 

Exportovať do PDF