Nízke Beskydy a PoloninyPrešovský krajprírodovednýpešítrasa okružnávhodný pre školy
Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Geomorfologická jednotka: Ondavská vrchovina
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus MHD Bardejov, Štefánikova – 4. ZŠ
Východisko: Bardejov, Základná škola Bartolomeja Krpelca
Trasa: Bardejov, v areáli Základnej školy Bartolomeja Krpelca
Dĺžka, prevýšenie: 0,3 km
Čas prechodu: 0,5 h, resp. individuálny podľa realizovaných aktivít
Počet zastávok: 6 + 9 tabuliek s názvami stromov v parku
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: nie je

Rok otvorenia: 2016

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: Základná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 55  Bardejov

Poznámka: Náučný chodník vznikol v spolupráci základnej školy s Lesmi SR, š. p., Odštepným závodom Prešov, Lesnou správou Bardejov. Chodník môžu využívať aj ostatné základné a materské školy z mesta aj celého okresu. Návštevu chodníka je potrebné ohlásiť na riaditeľstve základnej školy.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre tematickú vychádzku.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Bardejov. Mesto v severozápadnej časti Ondavskej vrchoviny v oblasti ústí Šibskej vody a Kamenca do Tople. Najstaršia písomná správa pochádza z roku 1241. Pre polohu na významnej obchodnej ceste medzi Čiernym morom a Baltským morom sa z malej osady vyvinulo bohaté mesto, ktorému venovali pozornosť všetci uhorskí panovníci. Mestské opevnenie zo 14. storočia patrí k najzachovalejším na Slovensku. V roku 1376 ho kráľ Ľudovít I. povýšil na slobodné kráľovské mesto. Rozvinutá remeselná výroba v 64 špecializáciách s viac ako 50 cechmi vyniesli mesto v 14. a 15. storočí na vrchol slávy a bohatstva. Pod vedením rektora výnimočnej humanistickej mestskej školy Leonarda Stöckela sa stalo v 16. storočí centrom kultúry, vzdelanosti i formovania náboženského života. V Gutgeselovej tlačiarni bol okrem iných vzácnych diel v roku 1581 vytlačený katechizmus Martina Luthera, ktorý je považovaný za prvú prácu preloženú do vtedajšej slovenčiny. V roku 1883 bola založená továreň na výrobu hračiek. Napriek vybudovaniu železnice z Prešova v roku 1893 slabý priemysel a nerozvinuté poľnohospodárstvo zapríčinili silnú vlnu vysťahovalectva. K rozvoju došlo až po druhej svetovej vojne, kedy sa rozšíril priemysel, školstvo, vznikli sídliská. Historické obdĺžnikové námestie je lemované z troch strán meštianskymi gotickými a renesančnými domami. Najvzácnejšou zo stredovekých stavieb je monumentálna gotická bazilika svätého Egídia na severnom konci námestia, jedna z najvýznamnejších národných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Jej jedenásť gotických krídlových oltárov s tabuľovými maľbami patrí k európskym unikátom. Na námestí stojí aj vzácna goticko-renesančná radnica z rokov 1505 – 1509, dnes sídlo a expozície Šarišského múzea. Od roku 1950 je Bardejov mestskou pamiatkovou rezerváciou. Za rozsiahlu renováciu historickej časti v 70. rokoch 20. storočia mestu udelila v roku nadácia ICOMOS pri UNESCO Európsku cenu – zlatú medailu. V roku 2000 bolo historické námestie spolu s komplexom stavieb tvoriacich židovské suburbium zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Mestom prechádza červeno značená diaľková turistická trasa Cesta hrdinov Slovenského národného povstania (Devín – Dukla) a zároveň súbežná Európska diaľková trasa E8).

Bardejovské Kúpele. Balneologické i klimatické kúpele severne od Bardejova, ako jeho mestská časť, na kontakte Ondavskej vrchoviny a Busova. Ich vznik podmienili vývery prírodných liečivých minerálnych vôd typu alkalicko-slaných, železnatých kyseliek. Najstaršia písomná zmienka o prameňoch je z roku 1247. Táto skorá informácia je dôsledkom ich polohy pri významnej osade – Bardejove – ako aj obchodnej trase spájajúcej Stredomorie a Balt. Začiatkom 19. storočia patrili kúpele k najvyhľadávanejším v Uhorsku. V kúpeľoch letovala Mária Lujza, dcéra cisára Františka I., neskôr druhá manželka cisára Napoleona, ruský cár Alexander I. i manželka cisára Františka Jozefa I., Alžbeta. Vyviera tu 17 prameňov. V centrálnej parkovej časti kúpeľov je šesť prameňov minerálnych vôd. Voda prameňov „Hlavný“, „Lekársky“ a „Herkules“ je hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Voda prameňa „Alžbeta“ je hydrouhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Vysoko mineralizované pramene s obsahom oxidu uhličitého sa používajú na pitné kúry, liečebné kúpele a inhalačnú liečbu.

 

Názvy informačných panelov

  1. Cicavce v našich parkoch
  2. Poznáš vtáky na našich kŕmidlách
  3. Liečivé rastliny
  4. Poznáš chránené územia v našom okrese?
  5. Poznáš stopy našich živočíchov?
  6. Poznáš listy našich drevín?

 

   

Exportovať do PDF