Nízke Beskydy a PoloninyPrešovský krajhistorickýkultúrnypešítrasa okružnávhodný pre kočíky (aj čiastočne)vhodný pre školyvhodný pre vozičkárov (aj čiastočne)
Kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Geomorfologická jednotka: Ondavská vrchovina
Geologická jednotka: flyšové pásmo
Chránené územie: žiadne
Prístup: bus Bardejovské Kúpele a pešo 0,8 km k liečebnému domu Alžbeta
Východisko: Bardejovské Kúpele, park pred liečebným domom Alžbeta
Trasa: Bardejovské Kúpele, liečebný dom Alžbeta – jazierko – liečebný dom Alžbeta
Dĺžka, prevýšenie: 2,8 km, prevýšenie 45 m
Čas prechodu: 1,5 h
Počet zastávok: 7
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: kultúrno-historické

Typ chodníka: samoobslužný, okružný, obojsmerný, peší, celoročný

Nadväznosť na turistickú značku: Trasa je čiastočne súbežná s červenou a žltou turistickou značkou.

Rok otvorenia: 2019

Aktuálny stav: Informačné panely sú v dobrom stave.

Textový sprievodca: nie je

Kontakt: SOaS Bardejovské Kúpele, 086 31  Bardejovské Kúpele, tel. 054 / 4722 424

Poznámky: (1) Plán s trasou náučného chodníka na informačných paneloch je orientovaný opačne! Sever je na spodnom okraji, juh na hornom, čo môže čitateľa značne dezorientovať. (2) Bardejovskými Kúpeľmi a ich okolím vedie tiež náučný chodník Bardejovské kúpele – Zborovský hradný vrch a lesnícky náučný chodník Čierna mláka.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie a vlastivednú exkurziu a môže byť východiskom pre blízke náučné chodníky (pozri poznámku 2 vyššie).

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Bardejovské Kúpele. Balneologické i klimatické kúpele severne od Bardejova, ako jeho mestská časť, na kontakte Ondavskej vrchoviny a Busova. Ich vznik podmienili vývery prírodných liečivých minerálnych vôd typu alkalicko-slaných, železnatých kyseliek. Najstaršia písomná zmienka o prameňoch je z roku 1247. Táto skorá informácia je dôsledkom ich polohy pri významnej osade – Bardejove – ako aj obchodnej trase spájajúcej Stredomorie a Balt. Začiatkom 19. storočia patrili kúpele k najvyhľadávanejším v Uhorsku. V kúpeľoch letovala Mária Lujza, dcéra cisára Františka I., neskôr druhá manželka cisára Napoleona, ruský cár Alexander I. i manželka cisára Františka Jozefa I., Alžbeta (Sisi). Vyviera tu 17 prameňov. V centrálnej parkovej časti kúpeľov je šesť prameňov minerálnych vôd. Voda prameňov „Hlavný“, „Lekársky“ a „Herkules“ je hydrouhličitanovo-chloridová, sodná, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Voda prameňa „Alžbeta“ je hydrouhličitanovo-chloridová, sodno-vápenatá, železnatá, uhličitá, hypotonická, studená. Vysoko mineralizované pramene s obsahom oxidu uhličitého sa používajú na pitné kúry, liečebné kúpele a inhalačnú liečbu.

Alžbeta Bavorská a Bardejovské Kúpele. V roku 1895 po tragickej smrti syna Rudolfa sa v Bardejovských Kúpeľoch tri týždne liečila manželka Františka Jozefa I., cisárovná Alžbeta Bavorská, prezývaná Sisi. Na jej pamiatku v roku 1903 postavili bronzovú sochu v životnej veľkosti, ktorej autorom je maďarský sochár Július Donáth. V rokoch 1923 – 1965 bola socha uložená v Šarišskom múzeu v Bardejove. V liečebnom dome Alžbeta je muzeálny apartmán Sisi, vybavený nábytkom podľa apartmánov v Hofburgu vo Viedni, za symbolické vstupné prístupný aj tu neubytovanej verejnosti.

Skanzen – Múzeum ľudovej architektúry v Bardejovských Kúpeľoch. Najstarší skanzen na Slovensku, dnes pobočka Šarišského múzea. Sprístupnený bol v roku 1965. V areáli sa nachádza 24 objektov štyroch druhov: obytné zrubové domy, hospodárske stavby, technické stavby a sakrálne stavby, ktoré predstavujú architektúru slovenského a rusínskeho obyvateľstva z Horného Šariša a Horného Zemplína. Jedným z najcennejších exponátov je drevený kostolík z roku 1766 s prvkami byzantskej architektúry privezený z obce Zboj. Skanzen je celoročne prístupný.

Hrad Zborov a Bardejov – pozri v textoch k náučnému chodníku Bardejovské kúpele – Zborovský hradný vrch.

 

Názvy informačných panelov

  1. Alžbetínsky park. Pamätník – bronzová socha Sisi
  2. Lávka priateľstva
  3. Nad kúpaliskom
  4. Kyslíková dráha
  5. Čierna mláka
  6. Jazierko
  7. Park Diana

 

 

Exportovať do PDF