Nízke Tatry, Starohorské vrchy a PohronieŽilinský krajhistorickýprírodovednýtrasa líniovávhodný pre školy obmedzene
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Geomorfologická jednotka: Liptovská kotlina,
Geologická jednotka: vnútrokarpatský flyš, jadrové pohorie
Chránené územie:
Prístup: bus Liptovský Ján, žel. st. / vlak Liptovský Ján
Východisko: Liptovský Ján, minerálny prameň Teplica
Trasa: Liptovský Ján (Min. prameň Teplica) – Penzión Sankt Johann – Minerálny prameň Medokýš – Lávka Borová Sihoť – Liptovská Porúbka
Dĺžka, prevýšenie: 5,5 km, prevýšenie 295 m
Čas prechodu: 1,5 až 2 h
Počet zastávok: 6
Náročnosť: nenáročná trasa

Zameranie chodníka: prírodovedné, historické

Typ chodníka: samoobslužný, líniový, obojsmerný, peší, celoročný,

Nadväznosť na turistickú značku: čiastočne s modrou a červenou turistickou značkou

Rok otvorenia: 1998, obnova 2018

Aktuálny stav: Informačné panely sú dobrom stave. Niektoré panely sú dvojmo – pôvodný a nový.

Textový sprievodca: nie je;

Kontakt: Obecný úrad Liptovský Ján, Ulica Jána Kalinčiaka 39/3, 032 03  Liptovský Ján, tel. 044  / 528 04 70

Poznámka: Náučný chodník je prístupný celoročne. V časti trasy v úrovni Liptovského Hrádku je zlé značenie chodníka.

 

Využiteľnosť pre školy

Náučný chodník je vhodný na terénne vyučovanie vzhľadom na jeho dĺžku obmedzene pre starších žiakov. Odporúčame spojiť s návštevou Múzea baníctva a hutníctva Maša či nenáročným výstupom na vyhliadku na Skalke.

 

Čo sa oplatí vidieť na trase náučného chodníka a v okolí

Liptovský Ján. Obec známa od roku 1263 pod názvom Vesveres. Nad obcou na úpätí vrchu Poludnica (Veratín) bol postavený drevený hrad, v ktorom sídlili Bogomírovci – zakladatelia obce. Bol to jediný nekráľovský hrad na Liptove. Toto miesto sa dodnes nazýva Hrádok. Obec je jedinečná termálnymi prameňmi, kostolom z 13. stor., organom z roku 1721 a 19. kaštieľmi a kúriami zo 16. až 19. storočia. Vlastníkmi boli rodiny Szentiványiovcov. V obci a okolí bolo rozvinuté baníctvo, ťažba dreva, píly, výroba klincov, pálenica, octáreň a výroba modrotlače. V roku 1960 bol Liptovský Ján vyhlásený za pamiatkovú zónu a v roku 1992 za kúpeľné miesto. Minerálne pramene v Liptovskom Jáne boli známe svojimi liečivými účinkami už v 14. storočí. Domáci v prameňoch močili konope a dodnes ich využívajú na liečenie reumy a kožných chorôb. V roku 1927 tu boli vybudované Svätojánske kúpele.

Skalka. Turisticky prístupný skalnatý hrebienok nad Liptovským Hrádkom s upravenými vyhliadkami na strmom okrajovom svahu najzápadnejšieho výbežku (700 – 800 m n. m.) Kozích chrbtov, miestnymi zvaného Hradská hora, budovaných v tejto časti prevažne triasovými dolomitmi. Poskytuje výhľady do Liptovskej kotliny – na mesto Liptovský Hrádok pod svahmi Nízkych Tatier, jeho hrad a kaštieľ, Belú, susedné obce – a tiež na panorámu Západných Tatier a západnú časť Vysokých Tatier. Na jej vrchole s reliktným borovicovým lesom a teplomilnými rastlinnými spoločenstvami na skalách sa nachádza dvojkríž a panoramatická tabuľa s popisom výhľadu. V stene na úpätí Skalky je schodišťom prístupná pamätná tabuľa venovaná vojakom Pracovného zboru národnej obrany 1940 – 1945, ktorí mali v prezenčnej službe hodnosť tvorník (do týchto jednotiek boli zaraďovaní Židia, Rómovia a slovenskí vojaci s nižšou zdravotnou klasifikáciou). V blízkosti skalného masívu, pri jazierku vedľa areálu Liptovského hrádku a kaštieľa, stojí pomník obetiam prvej a druhej svetovej vojny z regiónu od sochára Ladislava Polláka (1912 – 2002), vybudovaný už v roku 1944 (a neskôr dotvorený) v tvare ihlanovitého obelisku z hrubo otesaných žulových kvádrov s tromi sochami (vojaka, letca a vojaka-tvorníka) v nadživotnej veľkosti a tromi bronzovými tabuľami s menami padlých v oboch vojnách z Liptovského Hrádku a šiestich okolitých obcí.

Jánska dolina. Jedna z najkrajších a najdlhších dolín Nízkych Tatier. Dolinou preteká potok Štiavnica, ktorý pramení pod Ďumbierom. Jánska dolina je bohatá na rôzne krasové útvary. Nachádza sa tu množstvo jaskýň, priepastí a niekoľko vodopádov. Malá Stanišovská jaskyňa (ako jedna z trojice: Veľká, Malá a Nová) je jedinou sprístupnenou jaskyňou v Jánskej doline o dĺžke 450 m. Jaskyňa Starý Hrad je najhlbšou na Slovensku, Revajov dom patrí medzi najväčšie podzemné priestory na Slovensku a je tu aj najhlbšia jaskynná priepasť v strednej Európe s hĺbkou 423m. V jej hornej časti v masíve Ohnišťa (1 538 m n. m.), ktorý budujú druhohorné vápence a dolomity, sa nachádza najväčšia skalná brána na Slovensku – Okno –, vysoká až 27 m. Pod vrcholom je 125 metrov hlboká Veľká ľadová priepasť.

Liptovská kotlina. Jeden z troch geomorfologických podcelkov Podtatranskej kotliny, vyhraničený zhruba medzi Ružomberkom, Važcom, Štrbským sedlom, Pribylinou a Kvačanmi; so zvyšnými jej dvoma časťami susedí na východe – s Popradskou kotlinou – a severovýchode – Tatranským podhorím. Ďalej susedí s Veľkou Fatrou, Nízkymi Tatrami, Kozími chrbtami, Západnými Tatrami a Chočskými vrchmi. Predstavuje mohutnú tektonickú depresiu ležiacu vo výškach zhruba 470 – 900 m n. m. Je vyplnená kvartérnymi terasovými a nivnými sedimentmi riek a potokov (hliny, štrkopiesky) a pod tatranským úpätím i glacifluviálnymi terasovanými kužeľmi (štrky, štrkopiesky), čiastočne prikrývajúcimi podložné paleogénne horniny (flyš: pieskovce a ílovce). Tieto lokálne i s drobnými mezozoickými ostrovmi (Hrubý grúň) výraznejšie vystupujú nad zvlnený reliéf s dlhými plochými chrbtami až plošinami a majú charakter až vrchoviny. V oblasti niektorých zlomov sa vyskytujú travertíny (Lúčky, Bešeňová, Liptovské Sliače).

 

Názvy informačných panelov

  1. Liptovský Ján
  2. Horný Liptov na konci doby ľadovej
  3. Ako vznikol minerálny prameň
  4. Čo je to biodiverzita
  5. Kto sa stará o okolité lesy
  6. Pltníctvo Horného Liptova

 

  

Exportovať do PDF